Việt Nam đang chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và từng bước sang nền kinh tế hiện đại; Xu hướng nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên và lao động giản đơn đã đạt đến ngưỡng và hiện đang dần chuyển sang nền kinh tế dựa vào tri thức. Sự sáng tạo, đổi mới khoa học - công nghệ và văn hoá trở thành động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

   Trong tiến trình phát triển chung đó, Bộ môn Kiến trúc Công nghệ (Department of Architecture Technology), Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Truờng Đại học Xây dựng, được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, tạo lập môi trường phát triển khoa học - công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, phát triển nông nghiệp nông thôn và các khu kinh tế.

   Việt Nam là quốc gia đang phát triển, hoạt động kinh tế đóng vai trò chủ đạo với 4 nhóm: i) Khai thác tài nguyên thiên nhiên (khai mỏ, nông nghiệp); ii) Sản xuất (công nghiệp, xây dựng), iii) Dịch vụ, iv) Liên kết số và được vận hành dựa trên trên hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ tương ứng, trong đó nổi bật là hệ thống công nghệ thông tin. Các hoạt động kinh tế và hệ thống kết cấu hạ tầng nêu trên đều được thực hiện dựa trên các giải pháp công nghệ (công nghệ mang tính chiến lược; công nghệ quản lý và công nghệ kỹ thuật) phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

   Tiếp nối truyền thống của Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Bộ môn Kiến trúc Công nghệ là bộ môn chuyên ngành trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc các môi trường không gian (thật và ảo), không chỉ đáp ứng giải pháp công nghệ cho hoạt động kinh tế công nghiệp (truyền thống và mới nổi), mà còn cho các hoạt động kinh tế sản xuất sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, giao thức số và đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

   Trang bmktcn.com này là nơi trao đổi các thông tin chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng. Đây là địa chỉ cung cấp các thông tin miễn phí cho việc đào tạo đại học và sau đại học; nơi trao đổi thông tin giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội.

   Bộ môn Kiến trúc Công nghệ, Khoa Kiến trúc - Quy hoạch, Truờng Đại học Xây dựng rất mong sự tham gia của quý vị và các bạn.BÀI GIẢNG : 9. Khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng
Tác giả: Phạm Đình Tuyển
      Học liệu mở: Phát triển năng lực khởi nghiệp ĐMST cho SV trong lĩnh vực XD

Học liệu mở được biên soạn dựa trên kết quả của Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo: "Phát triển năng lực khởi nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam", Mã số: B2020-XDA-01; Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Nghiệm thu tháng 11/2022 (Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số: 2023-52-096/NS-KQNC do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 23/6/2023).

Cuốn tài liệu còn là kết quả tổng hợp các kinh nghiệm về hoạt động Khởi nghiệp, Sẵn sàng công nghệ và Chuyển đổi kỹ thuật số của nhiều quốc gia tiên tiến.

Do đây là vấn đề mới, nên trong tài liệu chắc chắn sẽ còn nhiều khoảng trống. Tài liệu chỉ như lời giới thiệu trên một cánh cửa mở ra một thế giới mới - Thế giới Đổi mới sáng tạo; Vì vậy, trong quá trình đào tạo, học tập và trải nghiệm khám phá Thế giới Đổi mới sáng tạo, giảng viên, học viên và người tự đào tạo cần tiếp tục chủ động bổ sung những kiến thức, kinh nghiệm từ thực tế có liên quan. 

Xem nội dung học liệu mở tại đây.

TS. Phạm Đình Tuyển 

 
  • Sơ đồ trang 
  • Bản quyền thuộc Bộ môn Kiến trúc Công nghệ - Khoa Kiến trúc Quy hoạch - Trường Đại học Xây dựng
    Địa chỉ liên hệ: Phòng 404 nhà A1 - Số 55 đường Giải Phóng - TP Hà Nội
    Điện thoại: (+84) 4.869.7045     Email: info@bmktcn.com
    Chủ biên: TS. Phạm Đình Tuyển - Phụ trách: ThS. Nguyễn Cao Lãnh & cộng sự
    Powered by Joomla!